Skadesanmeldelse
Personnummer:
Mobiltelefonnummer:
Email:
Skadested - nøjagtig adresse:
Hvad skete der:
Vedhæft evt. foto fra skadestedet, som dokumentation for både sted og årsag: (format skal være enten .jpg eller .png)
Har du anmeldt skaden til dit forsikringsselskab:
Ja
Nej
Ved skade på motorkøretøj - angiv registreringsnummer:
Erstatning for:
Erstatningskrav i kroner:
Hvorfor mener du kommunen har skylden: